Tomasz Górnicki

Straszy specjalista w Biurze Innowacji PKO Banku Polskiego

Sylwetka

Absolwent Wydziału Inżynierii Produkcji na Politechnice Warszawskiej oraz podyplomowego studium Bankowości w Szkole Głównej Handlowej. Obecnie straszy specjalista w Biurze Innowacji PKO Banku Polskiego. Prywatnie działacz społeczny, harcerz i instruktor jazdy off-road.