2013.05.28 | Marcin Wróbel

CDMA – co to za technologia i do czego można ją wykorzystać?

Technologia i nowinki

Dostęp do internetu drogą radiową można uzyskać poprzez wiele technologii radiowych, najbardziej popularną jest dostęp GSM realizowany głównie w technologiach EDGE, 3G, HSDPA, HSUPA, czy CDMA. O ile wcześniejsze technologie są mniej lub bardziej znane o tyle technologia CDMA dla większości jest dość egzotyczna i nieznana. Czym więc jest CDMA?

CDMA – (ang. Code Division Multiple Access) wg definicji jest to dostęp do transmisji (np. danych) polegająca na wysyłaniu informacji przez kilku użytkowników korzystającym z tego samego kanału komunikacyjnego. Pozwala ona użytkownikom na dzielenie pasma, co jest również nazywane wielokrotnym dostępem. Wykorzystywana do tego jest specjalny schemat kodowania (gdzie dla każdego urządzenia transmitującego nadawany jest kod) aby umożliwić użytkownikom dostęp do tego samego kanału komunikacji. 

Opisując tę formułkę w bardziej obrazowy sposób, wyobraźmy sobie pokój (który będzie odzwierciedleniem kanału), w którym ludzie chcą rozmawiać jednocześnie. Aby uniknąć nieporozumień mogą oni mówić na zmianę w odpowiednich oknach czasowych, na różnych polach/fragmentach pokoju (podział częstotliwości) lub mówiąc w różnych językach (system kodowania). CDMA jest podobny właśnie do ostatniego przykładu, gdzie ludzie mówiący w tym samym języku mogą się zrozumieć a pozostali mówiący innymi językami są postrzegane jako hałas i odrzucane. Każda grupa użytkowników w technologii CDMA otrzymuje swój unikalny kod. Wiele różnych kodów zajmuje ten sam kanał, ale tylko użytkownicy powiązani tym samym kodem mogą się komunikować ze sobą. A więc każdy z użytkowników może korzystać praktycznie z całego dostępnego pasma w ramach kanału.

Architektura sieci CDMA jest podobna do architektury sieci GSM (poniżej rysunek)

 Sieć CDMA

(rys. Wikipedia)

 

Sieć CDMA wykorzystuje/używa tych samych komponentów jak w przypadku sieci GSM tj.: HLR (Home Location Register – baza danych przechowująca dane o abonentach), MSC (Mobile Switch Centre – centrala telefoniczna), SMSC (centrum SMS), SCP (Service Control Point – element infrastruktury sieci inteligentnej, na której uruchomione są różne aplikacje, które wchodzą w interakcje z połączeniami wewnątrz sieci telekomunikacyjnej),  BSC (Base Station Controller – Kontroler stacji bazowych zarządzający mniejszymi stacjami).

Polscy operatorzy wykorzystują w większości technologię CDMA EV-DO (ang.  Evolution Data Optimized), która to maksymalizuje wydajność i przepustowość CDMA dla użytkowników oraz zwielokratnia ilość użytkowników na danym paśmie. Niestety ta technologia ma jedną wadę, w danej chwili nie można korzystać z usługi głosowej i transmisji danych (tj. rozmawiać i np przeglądać internet)

Jak napisałem powyżej, technologia CDMA właśnie ze względu na rozpraszanie sygnału na cały kanał okazuje się najbardziej odporną na zakłócenia w przeciwieństwie do technologii 3G i oferowane możliwości.

Wykorzystują ją również operatorzy stacjonarni do realizacji bezprzewodowego dostępu do usług na terenach gdzie użycie zwykłych łączy jest ekonomicznie nieuzasadnione. CDMA jest wykorzystywana głównie do oferowania internetu domowego, która dzięki bardziej stabilnej transmisji danych względem oferty 3G jest alternatywą do dostępu przewodowego, w miejscach do których tzw „kabelek” nie może dotrzeć (tzw białe plamy dostępne na stronie Urzędu Komunikacji Elektronicznej).  

Szybkość transmisji danych zależy od operatora, użytej technologii transmisji danych oraz urządzenia ale w warunkach Polskich Operatorów waha się pomiędzy 1 Mbit/s do 3.1 Mbit/s, oczywiście prędkość transmisji danych zależy również od odległości modemu od nadajnika. Niestety kolejnym ograniczeniem jest również ilość transmitowanych danych w zależności od wybranego abonamentu, co znacznie zmniejsza atrakcyjność tej oferty w zderzeniu z dostępem do internetu przez tradycyjny „kabelek”.

Podsumowując, ze względu na zastosowaną technologię oraz o wiele mniejszą wrażliwość jej na zakłócenia, jakość transmisji danych w technologii CDMA jest o wiele stabilniejsza niż w sieciach GSM, sam korzystam z dostępu do internetu właśnie w takiej białej plamie, która to uniemożliwia mi dostęp do usługi internetu stacjonarnego. Dostęp do internetu w technologii CDMA, pozwala mi na swobodne (w ramach oczywiście dostępnego pakietu transmisji danych) i bardzo stabilne połączenie z siecią internet nie posiadając tzw „kabelka”.