2012.06.04 | Tomasz Hassa

Generacja Y a inne pokolenia

Innowacje w bankowości

W moich poprzednich wpisach scharakteryzowałem krótko generację Y – opisałem kim są i czym się charakteryzują, przedstawiłem działania wybranych banków posiadających ofertę skrojoną specjalnie dla reprezentatów tej grupy oraz przedstawiłem, że obecnie niekoniecznie są najbardziej dochodowym segmentem klientów. W poniższym wpisie chciałbym przedstawić wyniki interesującego badania przeprowadzonego w USA, które pokazuje różnice między poszczególnymi generacjami.

Wyniki badania przedstawia raport instytutu badawczego PewResearchCenter, który możecie znaleźć pod tym adresem. Badanie zostało przeprowadzone w styczniu 2010 r. na reprezentatywnej próbie 2020 obywateli USA. W badaniu wyróżniono 4 pokolenia:

1.Y - osoby urodzone po 1980 r. – pierwsze pokolenie wchodzące w dorosłość w nowym milenium,

2.X – osoby urodzone w latach 1965-1980,

3.The Baby Boomers - pokolenie powojennego wyżu demograficznego urodzone w latach 1946-1964,

4.The Silent generation – osoby urodzone w latach 1928-1945, tzw. „dzieci” Wielkiego Kryzysu i II wojny światowejW poniższym wpisie chciałbym pokazać kilka ciekawych jego wyników.

W poniższym wpisie chciałbym pokazać kilka ciekawych wyników badania.

Na początek – 61% Y-ków uważa, że ich pokolenie posiada własne i unikalne cechy. Ten wynik jest akurat podobny do wyników innych pokoleń, ale ciekawe są cechy, które wyróżniają poszczególne generacje według ich  przedstawicieli:

1a.PNG

24% Y-ków wskazuje na technologię jako wyróżnik tej generacji. X-ksy także wskazują technologię na pierwszym miejscu, ale wskazań jest dwukrotnie mniej. Znamiennie jest to, że wyróżniki X-ksów, Baby Boomers i Silent generation koncentrują się wokół etyki zawodowej i życiowej (work ethic i values/morals), cech charakteru (smarter, respectful, honest) i wydarzeń (II wojna światowa, Wielki Kryzys). Z kolei wyróżnikami Y-ków, oprócz technologii, są: muzyka/kultura pop, liberalność/tolerancyjność, inteligencja i ubrania – zgoła inny zestaw cech niż pozostałe 3 generacje.

Znamienne wśród Y-ków jest wykorzystanie technologii (w tym social media). Przedstawiciele tego pokolenia są zawsze „podłączeni”, traktują elektroniczne urządzanie prawie jak części „swojego ciała”. Znamiennie jest wykorzystanie mediów społecznościowych:

2.png

Aż 75% deklaruje, że posiada profil na portalu społecznościowymi (m.in. Facebooka, MySpace czy LinkedIn). Wśród X-ksów wskaźnik ten wynosi 50%, a dla Baby Boomers i silent generation już tylko odpowiednio 30% i 6%. Warto podkreślić, że Y-ki także najaktywniej korzystają z takich portali – 55% robi to przynajmniej raz dziennie (X – 38%, BB – 37%).

Kolejnym istotnym elementem jest telefon (a raczej należałoby użyć stwierdzenia „urządzenie mobilne”), który jest nieodzownym atrybutem każdego Y-eka:

3.png

Na pytanie „Czy śpisz z telefonem” 83% Y-ków odpowiada twierdząco. Co więcej Y-ki udzieliły procentowo najwięcej odpowiedzi twierdzących na stwierdzenie, że można ich tylko „złapać” pod numerem mobilnym (a nie stacjonarnym).

Z telefonami jest związany dostęp do Internetu mobilnego oraz SMS-y. W USA 4 na 10 osób używa Internetu mobilnego korzystając z laptopa lub urządzenia mobilnego:

4.png

Y-ki są znacznie ponad średnią, gdyż 6 na 10 przedstawicieli tego pokolenia korzysta z mobilnego Internetu. Jeśli chodzi o SMS-y, to wyniki są także podobne, czego można było się spodziewać. 80% Y-ków SMS-owało w ciągu ostatniego dnia (X – 63%, BB – 35%, Silent – 4%):

5.PNG

Co ciekawe wśród Y-ków jest spora grupa tzw. „heavy users” – 25% Y-ków przyznaje się, że w ciągu ostatnich 24 godzin wysłało więcej niż 50 wiadomości SMS. Y-ki także nagminnie SMS-ują w czasie jazdy samochodem :-).

Wszystkich czytelników zapraszam do lektury raportu. Swoją drogą polecam ciekawskim wypełnienie testu dającego odpowiedź, na ile jest się Y-kiem. Dla mnie wynik był zaskoczeniem, tzn. nie spodziewałem się, że będzie aż tak wysoki ;-):

6a.PNG

W następnym wpisie postaram się przeanalizować, jak cechy generacji Y mogą wpłynąć na produkty i usługi oferowane przez banki.

PS

Rozwiązujcie test i wpisujcie wyniki wraz z wiekiem w komentarzach. Zobaczymy, jak test się sprawdza w praktyce :-).