2015.04.29 | Ewa Małyszko

IKZE - klucz do satysfakcjonującej emerytury oraz corocznej ulgi podatkowej

Marketing i PR | Edukacja finansowa

IKZE, czyli indywidualne konta zabezpieczenia emerytalnego, zostały wprowadzone, jako kolejny element III filaru systemu emerytalnego –  dodatkowa opcja oszczędzania na emeryturę oprócz indywidualnych kont emerytalnych, czy pracowniczych programów emerytalnych.

Niestety, oszczędzanie na emeryturę w formie IKZE dotychczas nie cieszy się popularnością. Jest to w dużej mierze efekt niskiej wiedzy Polaków na temat produktów emerytalnych, a co za tym idzie, niskiej świadomości ich roli w kontekście przyszłych emerytur. 

Natomiast pozytywny aspekt jest taki, że ci, którzy takie konta już posiadają, bardzo je sobie chwalą, m.in. z uwagi na niskie koszty ich prowadzenia, korzyści finansowe - ulga podatkowa przy corocznym rozliczaniu się z fiskusem oraz możliwość zdecydowanie wyższych świadczeń emerytalnych w przyszłości. To sprawia, że posiadacze rachunków IKZE wpłacają na nie coraz więcej środków. 

Nieznane IKZE - niedocenione IKZE
Z raportu KNF wynika, że niewiele osób korzysta z możliwości, jakie daje oszczędzanie na emeryturę
w ramach III filaru i to nawet pomimo wprowadzonych przez ustawodawcę ulg. Polacy nie wiedzą o istnieniu, tak korzystnych podatkowo, produktów finansowych.

Wypłata środków zgromadzonych na rachunku IKZE objęta jest korzystnym 10-proc. podatkiem ryczałtowym. Można jej dokonać jednorazowo lub w ratach, po ukończeniu 65 roku życia, pod warunkiem, że środki były wpłacane przez co najmniej pięć dowolnych latach kalendarzowych.

Co ważne, w przypadku nagłej sytuacji życiowej, możemy w każdym momencie, bez względu na wiek czy staż w IKZE, zażądać wypłaty zgromadzonych środków. W takiej sytuacji zwrot może być tylko całościowy i jednorazowy oraz podlega opodatkowaniu według  obowiązującej klienta skali podatkowej.

Jak wynika z raportu KNF na koniec 2014 r. konta IKZE posiadało 528 tys. osób aktywnych zawodowo, a łączna wartość środków zgromadzonych na wszystkich kontach IKZE wynosiła 295,4 mln zł, natomiast średnia wysokość wpłat w 2014 roku wyniosła 2.300 zł.

Nie taka różowa przyszłość
Często odkładamy niektóre swoje plany i marzenia na przyszłość - na czas tzw. spokojnej emerytury. Wierzymy, że wtedy będziemy w końcu mieli czas na egzotyczne podróże, pobyty w dobrych hotelach, zabiegi rehabilitacyjne w prestiżowych ośrodkach. Jednak nie bierzemy pod uwagę, że emerytura ze środków zebranych w ZUS czy w ZUS i OFE zdecydowanie nam na to nie wystarczy. Natomiast praca na emeryturze nie jest przecież atrakcyjną opcją zasłużonego wypoczynku.

Dlaczego więc nie oszczędzamy alternatywnie? Najczęściej brakuje nam silnej woli - zamiast odkładać na przyszłość, wybieramy bieżące potrzeby lub wolimy zgromadzone środki przeznaczyć np. na kupno  samochodu czy innych dóbr konsumpcyjnych.

Dlaczego warto wybrać IKZE?
Wybór IKZE jako jednej z form oszczędzania na emeryturę jest wart polecenia, m.in. dlatego, że produkt ten, choć jest co do zasady produktem zabezpieczenia emerytalnego stworzonym z myślą o odkładaniu środków na emeryturę, to jednocześnie daje nam konkretne korzyści już teraz, tj. ulgę podatkową przy corocznym rozliczaniu się z urzędem skarbowym (która za 2015 r. może wynieść do 1 520,26 zł), a także w przypadku zaistnienia życiowej konieczności, daje możliwość zwrotu zebranych na IKZE środków.

Ponadto, nie ma odgórnie ustalonej przez ustawodawcę wysokości pojedynczej wpłaty dokonywanej na IKZE, każda instytucja ustala więc wysokość jednej wpłaty samodzielnie, co daje możliwość wyboru takiej, która dla każdego będzie najbardziej odpowiednia. Ograniczeniem narzuconym przez ustawodawcę jest jedynie limit rocznych wpłat na IKZE (w 2015 r. wynosi on 4 750,80 zł.), przy czym nie ma konieczności regularnego ich dokonywania.

Osoby zainteresowane odkładaniem dodatkowych środków z myślą o uzupełnieniu świadczeń emerytalnych mogą podpisać umowę o prowadzenie IKZE z jedną z wybranych instytucji, w tym z PKO Dobrowolnym Funduszem Emerytalnym zarządzanym przez PKO BP BANKOWY PTE. Procedura otwarcia konta nie jest skomplikowana. PKO BANKOWY umożliwia złożenie wniosku przez internet, a kolejne kroki są szczegółowo objaśnione i równie łatwe.