2014.02.11 | Marcin Knieja

Jak zwykle z początkiem roku...

Banki w Polsce i na świecie | Innowacje w bankowości

Zwykle wraz z początkiem roku kiedy wieloletnie plany „najważniejszych kwestii do rozważenia” wracają jak bumerang, dobrze jest pamiętać że branża finansowa funkcjonuje w środowisku, w którym oddziaływuje na nią szereg bodźców makro, mikro ekonomicznych, społecznych, technologicznych i wiele innych, wszystkie silnie ze sobą powiązane i wzajemnie na siebie wpływające. Wyzwaniem jest wykorzystanie tychże okoliczności na korzyść banków w sposób optymalny.

Wszystkie instytucje finansowe, niezależnie od wielkości, dochodu, wartości rynkowej są w fazie strategicznej transformacji i są zmuszone do radzenia sobie z szerokim wachlarzem kwestii i problemów jednocześnie.

Zamiast zajmować się poszczególnymi problemami po ich uprzedniej priorytetyzacji i traktować je indywidualnie konieczne jest kompleksowe spojrzenie, spojrzenie wielowymiarowe. Przewagą takiego podejścia jest możliwość diagnozy, który z czynników wymaga największej uwagi z powodów jego wpływu na funkcjonowanie banków. Nie oznacza zarazem bagatelizowania tych „odrzuconych” ponieważ większość uwarunkowań musi zostać zaadresowanych jednak uwaga winna być na nie zwrócona w innych terminach lub okolicznościach oraz obejmować inny przedział czasowy.   

Lista kwestii na 2014 może zawierać:

Pierwsza, w obecnym okresie najbardziej sygnalizowana przez otoczenie kwestia to wykorzystanie osiągnięć techniki do celów związanych dotarciem do większej ilości odbiorców. Tutaj należy podkreślić iż najbardziej paląca kwestia nie musi jednocześnie oznaczać, że jest strategiczna.

  • wprowadzenie/doskonalenie bankowości mobilnej jako jeden z podstawowych kanałów dystrybucji/dostawy usług bankowych
  • rozwinięcie strategii wokół „social media”
  • radzenie sobie z pokłosiem ostatnich wydarzeń w kontekście, między innymi, przywrócenia „nadszarpniętego” zaufania do branży bankowej

Druga kwestia zawiera czynniki, które pojawiają się cyklicznie i zawierają między innymi otoczenie fiskalne oraz działania konkurencji.

  • jak sobie radzić w kontekście niskich stóp procentowych
  • rozwinięcie nowych i „wiarygodnych” źródeł dochodu
  • wzbogacenie i wzrost wartości relacji biznesowych z klientem, zgodnie z tendencją coraz większej wiedzy oraz oczekiwań wobec obsługi i produktów
  • jak sobie poradzić z coraz bardziej agresywnymi działaniami parabanków oraz innego rodzaju konkurencji
  • jak poradzić sobie z ryzykiem (jakkolwiek rozumianym) w organizacji i wpleść mechanizmy jego minimalizowania w nawyki pracowników

Trzecia kwestia dotyczy krytycznych w naszych czasach możliwości implementacji najnowszych osiągnięć techniki, jednocześnie dostosowując obecne osiągnięcia i uwarunkowania do wszelkich nowinek tego typu. Banki muszą zacząć traktować technologie nie jako doraźny koszt, ale jako inwestycję na przyszłość. Konieczna jest mniejsza koncentracja uwagi na poszczególnych systemach na korzyść całościowego, kompleksowego podejścia. Tutaj pojawiają się następujące wyzwania:

  • implementacja w pełni „cyfrowego bankowania” w połączeniu z biometrią
  • interaktywne, indywidualne podejście do produktu oraz obsługi w sposób umożliwiający sprostanie oczekiwaniom klientów

Oczywiście nie możemy przewidzieć dalszego rozwoju technologii jak i kolejnych jej osiągnięć natomiast możemy się przygotować do zaadaptowania kolejnych nowinek trzymając rękę na pulsie i odpowiednio szybko reagując. Początkowo większość wspomnianych osiągnięć nie znalazło swojego zastosowania w bankowości natomiast coraz większa otwartość banków oraz oczekiwania klientów, które bezpośrednio determinują część ich działań diametralnie zmieniła podejście i obecnie jest to jedna kluczowych kwestii. Nowe technologie pozwalają na większa elastyczność, szybszą adaptację, integrację, standaryzacje oraz wydajność, która będzie wymuszona przez tę pokrótce opisaną transformację. Wszyscy zatem czekamy z zapartym tchem na kolejne nowinki technologiczne i ich zastosowanie nie tylko w bankowości.