2014.03.10 | Michał Olędzki

Klienci bankowości internetowej są bardziej IKO-friendly

Innowacje w bankowości | Marketing i PR

Dokładnie rok temu uruchomiliśmy aplikację IKO dla klientów PKO Banku Polskiego. Niecałe osiem miesięcy później z aplikacji mogli skorzystać już klienci wirtualnej marki PKO Banku Polskiego – Inteligo. Przez cały rok IKO wciąż się rozwijało, dochodziły nowe funkcje, nowe wersje aplikacji na systemy mobilne i nowe oferty promocyjne. Niedawna rocznica skłania do małego porównania klientów Inteligo (bankowości internetowej) i klientów PKO Banku Polskiego. Ci pierwsi wyrażali ogromne zainteresowanie aplikacją i ciekawy jestem jak wygląda dzisiaj, po ponad czterech miesiącach od udostępnienia, ich korzystanie z aplikacji. Zapewne nie odkryję Ameryki potwierdzeniem tezy zaszytej w tytule tego wpisu, ale może temat ten zainteresuje kilka ciekawskich osób :] Jako jeden z tych ciekawskich zadałem sobie kilka pytań: Jakie są różnice między klientem PKO Banku Polskiego, a klientem Inteligo? Czy są jakiekolwiek różnice w korzystaniu z aplikacji IKO między klientami tych dwóch marek? Mając na uwadze różnicę w wolumenach, użytkownicy którego Banku chętniej aktywują aplikację?  Dane do badania wykorzystałem z końca stycznia, oraz aktualniejsze z końca lutego.

Na początek kilka ważnych danych: Inteligo powstało w 2001 roku jako jeden z pierwszych banków wirtualnych, od wielu lat wprowadza innowacyjne rozwiązania i do dzisiaj ma w swoich usługach możliwość wysyłania przelewów na adres e-mail (E-mailMoney – rok wprowadzenia: 2001), czy numer telefonu (MobileMoney – rok wprowadzenia 2003). Dzisiaj z Inteligo korzysta ponad 625 tysięcy klientów, którzy mają możliwość aktywacji aplikacji IKO.

Dla porównania kilka faktów o PKO Banku Polskim: największy bank w Polsce od 1919 roku i jeden z największych w regionie pod względem wielkości aktywów, zysku netto, wartości kredytów i depozytów,  bazy klientów i sieci dystrybucji. Udział rynkowy PKO Banku Polskiego znajduje się na poziomie 23 procent pod względem liczby prowadzonych rachunków. Dzisiaj ponad 4,4 miliona klientów ma możliwość aktywacji IKO.

Czym różnią się klienci tych dwóch marek? Wśród klientów PKO Banku Polskiego jest przewaga kobiet (54%), natomiast klienci Inteligo to w głównej mierze mężczyźni (59%). Klienci Inteligo mają mocną reprezentację w wieku 26-40 (59%), a w PKO Banku Polskim wiek klientów jest rozłożony równomiernie (21-60 lat), gdzie osoby w wieku 26-40 to około 32% bazy.

W grudniu 2013 roku Boston Consulting Group wydał raport „Płatności mobilne. Perspektywy rozwoju rynku transakcji mobilnych w Polsce”. W raporcie tym wyciągnięto wnioski, które postanowiłem sprawdzić w przeprowadzonym przeze mnie krótkim badaniu. Brzmiały one następująco:

  • Konsumenci oczekują rozwiązań, które ułatwiają realizowanie codziennych transakcji, takich jak wypłaty z bankomatów czy rozliczenia ze znajomymi.
  • Największymi entuzjastami płatności mobilnych są młodzi Polacy oraz osoby w średnim wieku, które często korzystają z płatności bezgotówkowych. Płeć nie ma znaczenia.
  • Tym co może przekonać konsumentów do korzystania z płatności mobilnych są przejrzyste i atrakcyjne programy benefitów.
  • Klienci bankowości elektronicznej chętniej korzystają z innowacyjnych rozwiązań takich jak aplikacja do płatności mobilnych.

Co można powiedzieć o użytkownikach IKO ogółem? 73% to mężczyźni, a ponad 61% użytkowników jest w wieku 25-44. Średnie miesięczne wpływy klientów, którzy używają aplikacji są wyższe od średniej krajowej, a właściwie są na tym samym poziomie co klientów PKO Banku Polskiego ogółem (czyli też wyższe od średniego salda klientów Inteligo). Do tej pory klienci dokonali transakcji przy pomocy IKO na ponad 97 milionów złotych, a najwięcej użytkowników pochodzi z największych polskich miast: Warszawy, Wrocławia, Poznania, Łodzi i Krakowa. 

Jak z aplikacji korzystają klienci Inteligo, a jak klienci PKO Banku Polskiego? Przede wszystkim wśród użytkowników IKO w Inteligo mamy zdecydowaną przewagę płci męskiej (83%), w porównaniu do 72% mężczyzn w PKO Banku Polskim. Jeśli porównamy przedział wieku klientów Inteligo ogółem z przedziałem wieku użytkowników IKO w Inteligo to można by stwierdzić, że klienci Inteligo są idealną grupą docelową dla aplikacji – na poniższym wykresie widać jak bardzo wiek się pokrywa.

 

Wciąż najbardziej popularnym sposobem wykorzystania aplikacji jest wypłata z bankomatu. Jednocześnie zauważamy jednak trend wzrostowy w korzystaniu z innych funkcji aplikacji – przede wszystkim w transakcjach w Internecie oraz w terminalach płatniczych. Co ciekawe, po rozdzieleniu użytkowników IKO w Inteligo od IKO w PKO Banku Polskim, okazało się, że klienci Inteligo znacznie chętniej korzystają z przelewów zwykłych, przelewów na numer telefonu i płatności w terminalu od klientów bardziej „tradycyjnych”.

Warto również wspomnieć o systemach operacyjnych wykorzystywanych przez użytkowników IKO – otóż wszystkim wiadomo, że Android góruje, na drugim miejscu jest system iOS, a na trzecim, co jest typowe dla Polski, Windows Phone. Użytkownicy IKO w Inteligo korzystają z większej ilości telefonów z systemem Windows Phone oraz J2ME niż użytkownicy IKO w PKO, kosztem Androida i iOS.

 

IKO w PKO Banku Polskim jest dostępne od 7 marca 2013 roku. W ciągu całego zeszłego roku przyrost dzienny aktywnych aplikacji IKO był na mniej więcej tym samym poziomie z kilkoma wyjątkami: pod koniec kwietnia pod wpływem kampanii promocyjnej aktywowało się ponad tysiąc osób, drugim takim momentem było wdrożenie aplikacji IKO na system Windows Phone.

IKO w Inteligo zostało udostępnione  26 października 2013 roku i już w ciągu dwóch pierwszych tygodni pojawił się największy przyrost aktywacji – jednego dnia aktywowano ponad 1,5 tysiąca aplikacji. Aktualnie aktywnych aplikacji IKO jest ponad 120 tysięcy, z czego przynajmniej 12% to IKO w Inteligo. Jeżeli porównamy liczbę aktywnych aplikacji do całej bazy wszystkich klientów Inteligo, którzy mogą aplikację aktywować, to mamy do czynienia jeszcze z małymi liczbami. Co jednak jest najciekawsze pod kątem tego krótkiego badania – w tym samym okresie co mieli klienci Inteligo, klienci PKO Banku Polskiego aktywowali 3 razy mniej aplikacji jeżeli weźmiemy poprawkę na wielkość baz (Inteligo: 625 tysięcy vs. PKO Bank Polski: 4,4 mln).  

Podsumowując użytkownicy IKO to mężczyźni w młodym wieku, mieszkańcy dużych miast, z wykształceniem wyższym i zarobkami powyżej średniej. Wypłata z bankomatów jest najpopularniejszym sposobem korzystania z aplikacji IKO. Zauważone nieznaczne różnice między klientami bankowości tradycyjnej, a klientami bankowości elektronicznej w korzystaniu z płatności mobilnych IKO:

  • Klienci Inteligo chętniej korzystają z transakcji innych od wypłat z bankomatów, ale za to wydają mniej pieniędzy,
  • Zdecydowana nadreprezentacja mężczyzn korzystających z IKO w Inteligo,
  • Większe zainteresowanie aktywacją aplikacji w Inteligo,
  • System operacyjny Windows Phone częściej się pojawia wśród klientów Inteligo niż PKO Banku Polskiego.

Na koniec, w ramach deseru prezentuję Wam najaktualniejszą infografikę z kilkoma ciekawostkami  na temat IKO :]