2015.08.21 | Ewa Małyszko

Krótka lekcja matematyki, czyli o tym jak zaoszczędzić milion złotych na emeryturę

Marketing i PR | Edukacja finansowa

Ponad 58 proc. Polaków nie posiada żadnych oszczędności, natomiast tylko 13 proc. z nas oszczędza długoterminowo. Oszczędzanie w ramach III filaru jest wciąż niepopularne - robi to 6 proc. Polaków. Tymczasem ubiegłoroczne zmiany w systemie emerytalnym, starzejące się społeczeństwo przy jednoczesnym wydłużaniu się życia oraz aktywności życiowej seniorów, to jasne sygnały, że czas wziąć przyszłość emerytalną w swoje ręce i zadbać o to, żeby życie po aktywności zawodowej nie straciło na jakości finansowej. A przy odrobinie samodyscypliny i elementarnej wiedzy o finansach, realne staje się odłożenie nawet miliona złotych.

Metoda małych kroków
Wbrew pozorom, oszczędzanie długoterminowe wymaga mniej wysiłku, niż oszczędzanie na doraźne potrzeby konsumpcyjne, choć właśnie ta druga forma jest preferowana przez Polaków. Jeżeli za czas oszczędzania przyjmiemy cały okres życia od rozpoczęcia pierwszej pracy do momentu przejścia na emeryturę, czyli od 25 do 67 roku życia, okaże się, że już niewielkie kwoty wystarczą dla utrzymania komfortu finansowego na emeryturze.

Liczba lat oszczędzania

Kwota, jaką odkładamy miesięcznie

Roczna stopa zwrotu

Wysokość nieopodatkowanych oszczędności

42

300 zł

7%

 918 439 zł

42

200 zł

7%

612 292 zł

42

100 zł

7%

306 146 zł

42

50 zł

7%

153 073 zł

32

600 zł

7%

862 046 zł

32

300 zł

7%

431 023 zł

32

200 zł

7%

287 349 zł

32

100 zł

7%

143 674 zł

 

 

 

 

Obliczenia własne, do wyliczeń przyjęto 7% stopę zwrotu z inwestycji

Z obliczeń wynika, że odkładając 50 zł miesięcznie przez 42 lata (zaczynając w wieku 25 lat) będziemy mieli ok. 153 tys. zł oszczędności. Warto pomyśleć o oszczędzaniu jak najwcześniej, ponieważ dwa lata opóźnienia decyzji o oszczędzaniu, to strata 20 tys. zł zgromadzonego kapitału, przeznaczonego na wypłatę emerytury.

Dlaczego musimy dodatkowo oszczędzać?
Po pierwsze, warto podwyższyć swoją stopę zastąpienia, która stanowi różnicę pomiędzy ostatnią pensją, a pierwszym świadczeniem emerytalnym. Stopa zastąpienia będzie prawdopodobnie malała z roku na rok i według analityków ma wynieść 30% - 40% w 2040 roku. To oznacza, że w dniu przejścia na emeryturę będziemy otrzymywać ok. 40% ostatniego wynagrodzenia.

Dlatego taki nacisk kładziony jest na świadomość samodzielnego oszczędzania, dzięki czemu stopa zastąpienia może zostać zupełnie zniwelowana, a innymi słowy wynieść 100 proc. ostatniej pensji a nawet więcej.

Filozofia samego oszczędzania nie jest złożona. Ale najtrudniejsza jest samodyscyplina i koncentracja na długoterminowym celu, bo łatwiej się odkłada na konkretną rzecz, jak samochód, czy telewizor, aniżeli na przyszłość – na co wpływ mają zbyt niskie zarobki, zbyt dużo bieżących wydatków, a wreszcie przekonanie społeczne, że to państwo powinno nam gwarantować bezpieczne świadczenia emerytalne.

Jak wynika z tabel GUS (Głównego Urzędu Statystycznego) średnia długość życia w Polsce wynosi 76 lat – z czego dla mężczyzn są to 73 lata, a dla kobiet – 81 lat. Opierając się na tych statystykach wyliczymy, że milion na emeryturze gwarantuje nam dodatkowe 8,3 tys. zł miesięcznie lub podróż dookoła świata. Nasze oszczędności mogą nam także zapewnić lepszą opiekę medyczną, gdy będziemy jej potrzebować na emeryturze.

A oto nasza droga do miliona:

Kwota, jaką odkładamy miesięcznie

Liczba lat oszczędzania

Roczna realna stopa zwrotu

Wysokość oszczędności netto (nieopodatkowane)

327 zł

42

7%

1 000 000 zł

552 zł

35

7%

1 000 000 zł

815 zł

30

7%

1 000 000 zł

1 909 zł

20

7%

1 000 000 zł

3 137 zł

15

7%

1 000 000 zł

Obliczenia własne, do wyliczeń przyjęto 7% stopę zwrotu z inwestycji

Zatem matematyka mówi nam, że aby odłożyć milion na emeryturę, w wieku 25 lat powinniśmy zacząć oszczędzać 327 zł miesięcznie. Każdy rok później, kwota odkładanych środków powinna być adekwatnie wyższa. Matematyki nie da się oszukać, dlatego im wcześniej zaczniemy odkładać na emeryturę tym niższe kwoty miesięczne możemy na to przeznaczać..

Warto zdywersyfikować oszczędności
Aby zyskać stopę zwrotu 7 proc. rocznie – lub nawet więcej – warto zdywersyfikować lokowanie oszczędności. Między innymi poprzez otwarcie korzystnych, bo uprzywilejowanych podatkowo kont: IKE lub IKZE, które pozwalają na elastyczne wpłaty i wypłaty środków. Warto również rozsądnie inwestować w fundusze inwestycyjne.

Co zrobić z milionem na emeryturze?
Na to pytanie każdy znajdzie swoją odpowiedź. W przeliczeniu, milion na emeryturze oznacza kwotę ponad 4 tys. złotych miesięcznie przez dwadzieścia lat, przy rozpoczęciu wypłat od 67 roku życia. Aktywni inwestorzy mogą dodatkowo podwyższyć roczną stopę zwrotu reinwestując zgromadzone środki.

Dlatego warto zadbać o to jak najwcześniej i oszczędzać długoterminowo na potrzeby emerytalne, przełoży się to na późniejszy komfort naszego życia.