2014.05.20 | Ewa Małyszko

Oświadczenie o przekazywaniu składek do OFE

Edukacja finansowa

Wprowadzono możliwość wyboru przez każdego Członka OFE, czy część składki emerytalnej (w wysokości 2,92% wynagrodzenia brutto) nadal będzie odprowadzana do OFE, czy też składka na ubezpieczenie emerytalne będzie odprowadzana w całości tylko do ZUS.

Do 31 lipca 2014 roku każdy Członek OFE, który chciałby nadal odprowadzać część swojej składki do OFE powinien złożyć w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, pisemnie (listownie lub osobiście) lub elektronicznie za pośrednictwem systemu PUE, zgodne ze wzorem oświadczenie członka otwartego funduszu emerytalnego o przekazywaniu składki do otwartego funduszu emerytalnego.

Brak złożenia powyższego oświadczenia oznacza, że cała składka emerytalna będzie przekazywana wyłącznie do ZUS.

Kiedy mogę złożyć oświadczenie członka otwartego funduszu emerytalnego o przekazywaniu składki do otwartego funduszu emerytalnego oraz o zapoznaniu się z informacją dotyczącą powszechnego systemu emerytalnego oraz informacją dotyczącą otwartych funduszy emerytalnych?

Termin składania oświadczeń upływa 31 lipca 2014 r.

Gdzie mogę pobrać wzór oświadczenia?

Wzór oświadczenia dostępny jest m.in. na stronie www.ofe.pl, można pobrać go również na stronach internetowych:

Gdzie i w jakiej formie mogę złożyć oświadczenie dotyczące kontynuowania przekazywania części składki emerytalnej do OFE?

Oświadczenie dotyczące dalszego przekazywania składek emerytalnych do wybranego OFE należy złożyć w ZUS.

Oświadczenie można przekazać:

  • osobiście
  • listownie
  • elektronicznie: na stronie internetowej ZUS za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych (PUE)


Wzór oświadczenia o przekazywaniu składki do OFE.