2015.10.16 | Ewa Małyszko

Poradnik dobrowolnego przystąpienia do OFE. Jak to zrobić, gdzie i kiedy?

Marketing i PR | Edukacja finansowa

Od lutego 2014 r., odprowadzanie składki emerytalnej do Otwartych Funduszy Emerytalnych jest dobrowolne, zarówno młodzi ludzie, podejmujący pierwszą pracę, jak i pracownicy ze stażem sami decydują o przekazywaniu składki do OFE. Podpowiadamy, jak, gdzie i kiedy to zrobić oraz jaką część składki możemy inwestować w OFE?

Dobrowolne składki po otwarciu rachunku w OFE. Jak rozpocząć ich inwestowanie?
Na przyszłe świadczenia emerytalne łącznie przekazujemy miesięcznie 19,52 proc. podstawy wymiaru składki – z czego 12,22 proc. trafia do ZUS, 4,38 proc. na subkonto w ZUS, a reszta, zgodnie z deklaracją ubezpieczonego: albo do OFE, albo również na subkonto ZUS. Składka do OFE na rzecz przyszłej emerytury wynosi 2,92 proc. podstawy wymiaru składki. 1 lutego 2014 r. weszły w życie zmiany przepisów o OFE, w wyniku których  przekazywanie składki emerytalnej do OFE stało się dobrowolne – to my decydujemy, czy oszczędzamy w ZUS i OFE, czy tylko w ZUS.

Warto pamiętać, że rachunek w ramach OFE po reformie z 2014 r. nie otwiera się automatycznie, nie ma losowania członków do Otwartych Funduszy Emerytalnych, a osoby wchodzące na rynek pracy  same wybierają fundusz i podpisują z nim umowę.

Pierwsza praca, pierwsza składka emerytalna. Jak przystąpić do OFE?
Cztery miesiące – tyle ma osoba, która chce gromadzić środki w OFE, licząc od dnia powstania obowiązku ubezpieczenia (podpisania pierwszej umowy o pracę), na wybór funduszu i zawarcie z nim umowy. W przypadku podpisania umowy z OFE, ZUS będzie odprowadzał składki w wysokości 2,92% wynagrodzenia do wybranego OFE, począwszy od składki za miesiąc, w którym ZUS otrzymał od OFE informację o zawarciu umowy. Niepodpisanie umowy z OFE spowoduje przekazywanie całej składki na ubezpieczenie emerytalne do ZUS. Decyzję można zmienić, już w 2016 r., w okresie od 1 kwietnia do 31 lipca, a następnie co 4 lata (tzw. okienka transferowe) będzie możliwość podjęcia decyzji o odprowadzaniu części składki do OFE.

Warto o tym pamiętać, ponieważ pracodawca nie ma obowiązku informowania o prawie zawarcia umowy z OFE. Dlatego po upływie czterech miesięcy od podpisania pierwszej umowy o pracę, możliwość dywersyfikacji składki emerytalnej pojawia się już wyłącznie w czasie obowiązywania okienek transferowych.

Osoby, które w momencie wejścia w życie reformy w 2014 r. odkładały już środki do OFE (wówczas obowiązkowe) mogły takie oświadczenie złożyć do 31 lipca 2014 r. Jeśli tego nie zrobiły, po tym terminie składka zaczęła trafiać w całości do ZUS, począwszy od składki za lipiec 2014 r.

W dowolnym momencie można dokonać zmiany OFE na inne, jeżeli uznamy, że inne bardziej nam odpowiada np. ze względu na lepsze wyniki inwestycyjne, w tym celu należy podpisać umowę z nowym funduszem.

Kiedy  można wrócić z ZUS do OFE?
W najbliższym oknie transferowym, tj. w terminie 1 kwietnia-31 lipca 2016 r. wszyscy, którzy chcą ponownie przekazywać składki do OFE, mają szansę dokonania takiej zmiany. Będzie to okres, w którym ZUS będzie przyjmował oświadczenia o odprowadzaniu części składki emerytalnej do OFE. Później okienka transferowe „otwierane” będą już co cztery lata, a więc w roku 2020, 2024, 2028 i tak dalej, również przez cztery miesiące od 1 kwietnia do 31 lipca.