2016.03.24 | Ewa Małyszko

W kwietniu otwiera się „okienko” dla OFE. Jaką decyzję podejmą Polacy?

Po ostatnich zmianach w systemie emerytalnym decyzja o przekazywaniu części składki emerytalnej do wybranego otwartego funduszu emerytalnego jest dobrowolna, ale nie można jej podjąć w każdym momencie. Taka szansa pojawi się właśnie teraz, 1 kwietnia 2016 roku. Bieżący rok jest bowiem rokiem tzw. okna transferowego, co oznacza, że pomiędzy 1 kwietnia a 31 lipca można dokonać wyboru o przekazywaniu części składki emerytalnej do OFE. Jaką decyzję podejmą Polacy?

Zgodnie z danymi KNF, na koniec 2015 r., OFE łącznie liczyły ponad 16,5 mln członków, na dalsze przekazywanie części składki do funduszu w 2014 roku zdecydowało się 2,5 mln osób. Pierwsza po reformie możliwość zdecydowania o przekazywaniu części składki do OFE miała miejsce między 1 kwietnia a 31 lipca 2014 r. i dotyczyła tylko członków OFE, którzy mogli złożyć oświadczenie o kontynuacji odprowadzania części przyszłej składki emerytalnej do wybranego przez nich funduszu (dotychczasowego lub nowego). Natomiast dopiero począwszy od okienka w 2016 r. zarówno członkowie OFE, którzy nie zdecydowali się złożyć ww. oświadczenia w 2014 r., jak i Ci którzy je złożyli będą mogli zmienić decyzję. Obecnie będzie można złożyć oświadczenie o przekazywaniu części składki emerytalnej do ZUS i OFE albo tylko do ZUS.  

Szansa dla niezdecydowanych
Dynamika liczby członków OFE jak na razie z kwartału na kwartał pozostaje wciąż ujemna, co oznacza że część klientów odchodzi na emeryturę a młodzi wchodzący na rynek pracy nie mają wiedzy na temat możliwości wyboru OFE. Rachunek w ramach OFE po reformie z lutego 2014 r. nie jest otwierany automatycznie dla nowych pracowników. Składki tych pracujących, którzy po 31 lipca 2014 r. nie poczynili żadnych kroków, zostają automatycznie w całości kierowane do ZUS. I tak naprawdę dopiero w 2016 r. pojawia się możliwość wyboru, dla tych, którzy nie byli pewni co do decyzji o odprowadzaniu części składki do OFE, nie zdążyli, lub zapomnieli o tej możliwości.

W tym roku okienko transferowe pełni jeszcze jedną funkcję i jest ona szczególnie ważna dla osób wchodzących dopiero na rynek pracy. Młodzi ludzie mają cztery miesiące na podjęcie decyzji, gdzie chcą odprowadzać składki. Jeśli nie podejmą żadnej decyzji, to 100 proc. składki emerytalnej trafia do ZUS. Zatem w trakcie okienka te osoby, które weszły na rynek pracy, a nie podjęły decyzji o uczestnictwie w OFE mogą złożyć odpowiednią dyspozycję.

Okienko transferowe 2014 versus okienko transferowe 2016
W stosunku do okienka transferowego w 2014 r., w tym roku wokół tego tematu toczy się mniejsza dyskusja społeczna, która poprzednim razem wywoływała wiele emocji, kontrowersji i nieścisłości. Taka sytuacja może mieć dwojakie znaczenie. Z jednej strony mniej osób usłyszy i dowie się o możliwości, jaką daje okienko transferowe, z drugiej jednak strony, sytuacja i atmosfera wokół OFE zdecydowanie się uspokoiła, a co za tym idzie, wielu może na spokojnie przeanalizować decyzję podjętą w 2014 roku, lub jej brak.

Część składki emerytalnej w wysokości 2,92 proc. wynagrodzenia do otwartych funduszy emerytalnych czy do ZUS?
Na przyszłe świadczenia emerytalne łącznie przekazujemy miesięcznie 19,52 proc. podstawy wymiaru składki naszego wynagrodzenia – z czego 12,22 proc. trafia do ZUS w ramach I filara, 4,38 proc. na subkonto w ZUS (II filar), a reszta, zgodnie z deklaracją: albo do OFE, albo również na subkonto ZUS (również w ramach II filara). Składka do OFE na rzecz przyszłej emerytury wynosi 2,92 proc. podstawy wymiaru składki (wynagrodzenia). 1 lutego 2014 r. weszły w życie zmiany ustawy o OFE, w wyniku których dywersyfikacja składki emerytalnej stała się dobrowolna – to my decydujemy, czy oszczędzamy w ZUS i OFE, czy tylko w ZUS. ZUS wypłaca świadczenie emerytalne ze środków zgromadzonych zarówno w I, jak i w II filarze. OFE, na 10 lat przed osiągnięciem wieku emerytalnego, zaczyna stopniowo przekazywać środki do ZUS (w związku z tzw. suwakiem emerytalnym).

Gdzie składamy oświadczenie?
Sposobem na przekazywanie części składki do OFE jest złożenie odpowiedniego oświadczenia w ZUS (osobiście w jednej z placówek Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, listem albo internetowo poprzez PUE ZUS). Wypełnione oświadczenie należy w dogodny dla nas sposób przekazać do ZUS.

Decyzja należy do Ciebie
Podsumowując: jeżeli jesteś członkiem OFE i nie zdecydujesz się na przekazywanie części składki do OFE do 31 lipca 2016 r. kolejną taką szansę będziesz miał za cztery lata, w okresie od 1 kwietnia do 31 lipca 2020 roku. Warto jednak pamiętać, że wybór jednego z OFE oznacza dywersyfikację oszczędności, a co za tym idzie – szansę na pomnożenie środków. Sceptyków można uspokoić: w długim horyzoncie czasu na tym nie stracą. A ci, którzy teraz zaniechają podjęcia decyzji o przekazywaniu części składki do OFE na pewno utracą kolejne cztery lata do następnego okienka transferowego.