2015.03.25 | Ewa Małyszko

Wiosna w ulgach podatkowych dla posiadaczy IKZE

Marketing i PR | Edukacja finansowa

Ulga na dzieci, ulga za internet, ulga za IKZE…
Wiosna, a szczególnie zbliżający się kwiecień, to czas, kiedy podatnicy intensywnie myślą o tym, żeby nie zapomnieć na czas rozliczyć się z fiskusem. Najczęściej jest to przykry obowiązek, który jednak dzięki wielu zmianom biurokratycznym i technologicznym , z roku na rok staje się coraz bardziej przystępny dla obywateli. Niemniej jednak świadomość konsekwencji spóźnienia lub nieprawidłowego rozliczenia, ciąży nad każdym z nas. Szczególnie, jeśli z rozliczenia wynika konieczność zwrotu do kasy skarbu państwa naliczonych zaległości. Istnieje jednak pewna grupa osób, które mogą liczyć na ulgi podatkowe, a co za tym idzie, bonusy finansowe. I mowa tu nie tylko o uldze internetowej, uldze za darowizny na organizacje pożytku publicznego, czy uldze prorodzinnej. Posiadacze Indywidualnych Kont Zabezpieczenia Emerytalnego, to również grupa podatników, którzy mogą odliczyć wpłacone składki od podstawy opodatkowania.   

Kto zatem może skorzystać z ulgi za IKZE?
Odliczenie sumy wpłat na Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego od podstawy opodatkowania przysługuje tym osobom, które rozliczają się na ogólnych zasadach według skali podatkowej wynoszącej 18 lub 32% stawki podatku, albo rozliczają się według podatku liniowego - 19%, lub ci, którzy korzystają z opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Odliczeniu w ramach tej ulgi podlegają wyłącznie kwoty, które zostały wpłacone na IKZE w danym roku podatkowym. Skorzystanie z ulgi możliwe jest tylko w przypadku okazania dowodu wpłaty na rzecz IKZE, który powinien zawierać takie informacje, jak:

  • wysokość wpłat,
  • datę dokonywania wpłat,

Powyższe informacje będą stanowiły podstawę do weryfikacji, czy ulga w danym roku przysługuje podatnikowi.

Ograniczeniem jest jedynie limit wpłat, jakich można łącznie dokonać w ciągu danego roku kalendarzowego. W 2014 roku wynosił on 4 495,20 zł, a w bieżącym roku limit ten został zwiększony do kwoty 4 750,80 zł.

Osoby które wpłaciły maksymalny limit w 2014 roku mogą liczyć na ulgę podatkową, która wynosi kolejno:

  • dla rozliczających się według stawki 18% - 809,14 zł;
  • dla rozliczających się według stawki 32% - 1 438,50 zł;
  • dla rozliczających się według podatku liniowego 19% - 854,09 zł;

A co z IKE?
Z punktu widzenia rozliczeń podatkowych okazuje się, że bardziej korzystne jest jednak założenie IKZE, niż IKE. Dlaczego? Ponieważ już w roku wpłaty można skorzystać z ulg podatkowych wynikających z posiadania Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego. Tymczasem, właścicielom Indywidualnych Kont Emerytalnych ulga podatkowa przysługuje dopiero w momencie wypłaty środków z konta. A zatem w odległym i trudnym do określenia terminie.

Wartość dodana dla posiadaczy IKZE
IKZE zostały wprowadzone w 2012 roku, jako jeden z elementów trzeciego filaru zabezpieczenia emerytalnego. I choć, dzisiaj można by sobie życzyć większej ich popularności w społeczeństwie, to warto zaznaczyć, że są bardzo zyskowne. Ponadto, procedura otwarcia jest wyjątkowo prosta, np. PKO PTE umożliwia złożenie wniosku przez internet, a kolejne kroki są szczegółowo objaśnione. Środki można wpłacać w dogodnym dla siebie terminie, zależnie od sytuacji finansowej. Minimalna jednorazowa kwota wpłaty wynosi 50 zł. Ograniczeniem jest wspomniany już limit rocznych wpłat, przy jednoczesnym braku konieczności regularnego wpłacania składek.

No i największy atut IKZE – posiadacze kont tej formy oszczędzania na przyszłe emerytury mogą odliczyć wpłacone składki od podstawy opodatkowania.

Dlatego też doroczne rozliczenie z fiskusem powinno być również refleksją nad tym, jak dzisiaj zabezpieczamy się na niepewną przyszłość? Czy warto zdecydować się na IKZE, jako formę oszczędzania? Bo to, że przyszłe emerytury nie będą wysokie – wiadomo już dziś. Dlatego każda kwota odłożona na przyszłość może okazać się pomocna w ratowaniu domowego budżetu po przejściu na emeryturę. Warto zacząć oszczędzanie odpowiednio wcześniej, aby po zakończeniu pracy zawodowej utrzymać poziom życia na dotychczasowej stopie. Istotą gromadzenia środków w IKZE jest zabezpieczenie emerytalne ale ze środków można skorzystać w każdej chwili, jeżeli znajdziemy się w trudnej sytuacji życiowej. No i nie bez znaczenia są coroczne odliczenia podatkowe od wpłaconych składek na IKZE.