2014.03.19 | Marcin Knieja

Zaufanie do branży

Banki w Polsce i na świecie | Edukacja finansowa

Po kryzysie finansowym którego efekty poniekąd odczuwamy po dziś dzień, żadna z branż nie ucierpiała reputacyjnie tak jak bankowość. Oczywiście nie bez przyczyny natomiast sytuacja w której bankierzy obarczani są całą odpowiedzialnością za powstałą sytuację jest nieporozumieniem. Na temat źródeł kryzysu powstało już wiele opracowań, esejów, rozprawek, książek, filmów itd. zatem to nie będzie temat niniejszego wpisu. Okoliczności mające wpływ na powstanie kryzysu są wypadkową wielu czynników i jakakolwiek próba przypisania odpowiedzialności za ten stan rzeczy jedynie bankom obrazuje niezrozumienie procesów ekonomicznych. 

Banki stoją obecnie przed wielkim wyzwaniem odbudowania nadszarpniętego zaufania. Imają się wszelkich sposobów by to osiągnąć, począwszy od szeregu debat publicznych na kampaniach społecznych/reklamowych odwołujących się do zaufania kończąc.

Jakiś czas temu świat obiegła informacja na temat przysięgi składanej przez pracowników sektora bankowego w Holandii o treści: "Przysięgam, że dołożę wszelkich starań, by utrzymać i zwiększyć zaufanie do branży usług finansowych. Tak mi dopomóż Bóg". Czy ten zabieg pomoże sektorowi bankowemu w Holandii? Zapewne będziemy mieli możliwość sprawdzenia tego porównując wyniki badań opinii publicznej sprzed i po złożeniu przysięgi. Czy zostanie zaadaptowany przez inne kraje? Zobaczymy. Sytuacja w Holenderskich bankach jest o tyle nietypowa że ostatnimi czasy jeden z nich (Rabobank) zapłacił 774 miliony Euro kary za manipulowanie obowiązującą na londyńskim rynku stopą oprocentowania Libor. Sprawa zakończyła się wspomnianą karą, ustaloną w ramach pozasądowej ugody z Wielka Brytanią, USA oraz Holandią oraz ustąpieniem ze stanowiska prezesa tegoż banku.

Wracając do przysięgi to zapewne miała ona na celu kilka funkcji z których z pewnością najważniejsze to:

  1. Odbudowa zaufania do branży (przed wybuchem kryzysu zaufanie do sektora bankowego deklarowało 92% respondentów, ostatnie badania mówią o około 1/3 populacji)
  2. Podniesienie poziomu etyki wśród pracowników (członkowie zarządów złożyli już stosowne przysięgi w ubiegłym roku, obecnie przepisy zostały rozszerzone na pozostałych pracowników)  

Banki bez wątpienia odgrywają niebagatelną rolę w życiu gospodarczym każdego kraju, są jednym z filarów rozwoju i z tych między innymi powodów taka przysięga może znaleźć swoich zwolenników. Nie jest zaskoczeniem dla nikogo że przedstawiciele innych zawodów takich jak np.: lekarze, weterynarze, sędziowie, policjanci, radni czy tłumacze (nomem omen przysięgli) są zobowiązani do złożenia odpowiedniego ślubowania by móc wykonywać dedykowane zadania. Kto wie zatem czy w przyszłości nie doczekamy się np.: Bankiera Przysięgłego.