Tomasz Hassa

Specjalista w Biurze Innowacji

Sylwetka

Specjalista w Biurze Innowacji PKO Banku Polskiego. W 2008 r. uzyskał tytuł inżyniera na wydziale Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej (informatyka stosowana), a w 2010 r. tytuł magistra na kierunku Finanse i Rachunkowość w Szkole Głównej Handlowej. Studiował także na Danmarks Tekniske Universitet w ramach programu Erasmus. W 2009 został laureatem Akademii Liderów Rynku Kapitałowego. W czasie studiów miał okazję do zdobycia doświadczenia jako praktykant w takich firmach jak A.T. Kearney, PricewaterhouseCoopers czy Giełda Papierów Wartościowych. Entuzjasta nowych technologii, mediów społecznościowych, e-commerce i innowacji w bankowości.